تبلیغات اینترنتیclose
نماز شناسی...
مسابقات وبلاگ نویسی ...


نماز شناسی...
مسابقات وبلاگ نویسی ...

Email : osanloo1375@yahoo.com

قلب من ؛ قالی خداست/ تاروپودش از پر فرشته هاست/ پهن کرده او دل مرا در اتاق کوچکی در آسمان خراش آفتاب برق می زند/ قالی قشنگ و نو نوار من از تلاش آفتاب.